... A je to tu ...

Online prihláška

Vyberte typ kurzu o ktorý máte záujem

Odoslaním formuláru automaticky súhlasíte so spracovaním osobných a iných zadaných údajov pre účely Autoškoly Stromček

Potvrdením prihlášky tlačítkom "Poslať" prehlasujem, že som nezatajil/a žiadne ochorenie ani závažné okolnosti, ktoré by bránili vykonávať výcvik v autoškole a že som telesne a duševne schopný/á viesť motorové vozidlo (motocykel).