... A je to tu ...

Opravná skúška

V prípade, ak sa Vám nepodarí skúšku absolvovať na prvý pokus, je potrebné ísť na opravné skúšky. Správny poplatok na prvú opravnú skúšku je 20 €. Po určení náhradného termínu skúšku absolvujete v I. opravnom termíne. Ak to nevyjde opäť, máte ešte jeden - posledný - tretí pokus. Správny poplatok na druhú opakovanú skúšky je 20 €. Opravné termíny musíte vykonať do pol roka od prvého termínu, ktorý nevyšiel alebo na ktorom ste sa pre osobné dôvody nezúčastnili.