... A je to tu ...

Kurzy na osobný automobil (skupina B)

Podmienky zaradenia

Pokiaľ ste sa rozhodli pre našu autoškolu, pre včasné a bezproblémové zaradenie do kurzu je potrebné:

Teoretická výuka

Teoretická výuka a praktický výcvik prebiehajú podľa vyhlášky 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách a neskorších novelizácií. Prebieha buď formou kurzu s pravidelnou dochádzkou na prednášky alebo formou individuálneho štúdia. Kurzy s pravidelnou dochádzkou bývajú 1x alebo 2x do týždňa od 16.00 hodiny do 18.15 hodiny presný čas sa upresní po odsúhlasení väčšiny na úvodnej hodine. V prípade individuálneho štúdia sa vypracuje individuálny študijný plán a podľa neho sa potom uskutočňuje individuálne vyučovanie. Výuka prebieha v novozrekonštruovaných priestoroch, učebňa je zariadená najnovšou výpočtovou a audiovizuálnou technikou, používame len učebné pomôcky schválené Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikacií SR.

Počet hodín výučby teórie (celkom 32 hodín)

Pravidlá cestnej premávky 20
Konštrukcia a údržba vozidla 2
Teória vedenia vozidla 3
Zásady bezpečnej jazdy 4
Opakovanie 3

Samotným jazdám v cestnej premávke predchádza výuka na modernom autotrenažéri, na ktorom získate základné zručnosti potrebné na vedenie motorového vozidla. Zároveň je to veľmi pohodlný spôsob ako sa vyhnúť stresu z rušnej premávky pri prvých lekciách. Ďalšou fázou praktického výcviku sú jazdy priamo v cestnej premávke, ktoré prebiehajú formou individuálnych jázd, najprv v slabej, neskôr v intenzívnejšej premávke. Termíny jázd sa snažíme maximálne prisposobiť požiadavkám žiaka, jazdíme aj cez víkendy.

Počet hodín praktického výcviku (celkom 39 hodín)

Autotrenažér 4
Praktická jazda vo výcvikovom vozidle 31
Jazda s prívesným vozíkom 3
Praktická údržba 1

Dĺžka výcviku

Štandardná dĺžka výcviku je cca 9 týždňov, v prípade individuálných kurzov sa táto doba výrazne skracuje. Dĺžka výcviku však závisí predovšetkým od Vášho aktívneho prístupu!

Ukončenie výcviku

Výcvik môže byť ukončený, ak absolvujete predpísaný počet hodín ako teoretickej tak i praktickej výuky. Podstatné však je, aby ste sa cítili 100% pripravený, preto je možné v prípade potreby dohodnúť doučovacie hodiny.

Záverečná skúška

Na záverečnú skúšku Vás prihlasuje autoškola na príslušnom dopravnom inšpektoráte. K Žiadosťi o udelenie vodičského oprávnenia je potrebné doložiť kolok v hodnote 33,-€. Samotná skúška prebieha v autoškole za účasti skúšobného komisára, spravidla trvá do obedňajších hodín a skladá sa z troch častí:

V deň skúšky musí mať uchádzač o udelenie vodičského oprávnenia vek minimálne 17 rokov!