... A je to tu ...

Rozšírenie “A < 25kW / A2″ na “A”,alebo z A1 na A2.

.

Čo je potrebné prodovšetkým vedieť…? 19ho januára 2013 sa automaticky zmenilo všetkým držiteľom vodičského oprávnenia “A do 25kW”, toto ich oprávnenie na skupinu “A2″, čiže motocykel do 35kW.)

Ponúkame Vám všetko čo potrebujete k rozšíreniu zo skupiny “A2 ” (po dvojročnej praxi), na skupinu “A”, čiže na motocykel s výkonom presahujúcim 35 kW (motocykel bez obmedzenia) alebo rozšírenie z A1 na A2. Urobíme všetko pre to, aby ste mohli čím skôr vychutnávať neopakovateľlný pocit slobody na dvoch kolesách na motocykli s vyšším výkonom, než na ktorom ste jazdili doposiaľ.

Potešíme Vás :-) Pokiaľ spĺňate podmienku dvojročnej praxe na motocykli s výkonom do 35 kW (uzná sa aj prax na motocykli do 25kW), máte dve možnosti pre získanie vodičského oprávnenia skupiny “A” (motocykel bez obmedzenia)) Buď vykonáte osobitnú skúšku bez výcviku v autoškole, prípadne osobitný výcvik v autoškole, po ktorom sa skúška nevyžaduje. Pri prvej a aj druhej variante sa minimálny vek 24 rokov nevyžaduje. Ten je potrebný, iba ak vykonávate skúšku po výcviku v autoškole bez dokladovania praxe na motocykli do 25 kW (35kW). Vodičský preukaz na motocykel bez obmedzenia výkonu teda možno získať najskôr už v 20 roku života, pokiaľ dokladujete prax na menšej kubatúre. Je potrebné predložiť doklad o dvojročnej praxi vo vedení motocykla nižšej skupiny, prípadne dokladovať nájom motocykla nižšej skupiny v predchádzajúcich 24-mesiacoch. Tlačivá na splnenie uvedených podmienok poskytneme v autoškole pripadne poskytneme informácie osobne.

Možnosť 1 – osobitný výcvik

Prihlásite sa do osobitného kurzu v autoškole a absolvujete predpísané hodiny teoretickej a praktickej výučby. (osobitný výcvik je voči bežnému kurzu zredukovaný na menšie množstvo vyučovacích hodín teórie a takisto aj praktických jázd – podľa aktuálne platných učebných osnov osobitných výcvikov). Po jeho ukončení Vám bude vydané osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku na skupinu “A-motocykel bez obmedzenia”. Po jeho doručení na dopravný inšpektorát Vám bude udelené vodičské oprávnenie skupiny A bez obmedzenia. Podmienkou je samozrejme zároveň minimálne dvojročná prax vo vedení jednostopového vozidla skupiny A do 25/35 kW. Skúška sa v tomto prípade nerobí, avšak táto varianta je časovo a finančne náročnejšia!

Počet hodín výučby teórie a prktického výcviku (osobitný výcvik) - 20 hodín

Pravidlá cestnej premávky 6
Teória vedenia vozidla 2
Zásady bezpečnej jazdy 3
Oboznámenie s vozidlom 1
Praktický výcvik 8

Možnosť 2 – osobitná skúška /len jazda/

Po skompletovaní potrebných tlačív a dokladovaní minimálne dvojrčnej praxe na motocykli do 35kW (uzná sa aj prax na motocykli do 25kW), prípadne zároveň o prenajímaní si motocykla do 25/35kW, pokiaľ sám nie ste jeho držiteľom zapísaným v OEV jednostopového vozidla, doložení kolkových známok v hodnote 16,50 € , vyplnení žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia a potvrdenia o lekárskej spôsobilosti Vás prihlásime na osobitnú skúšku z vedenia jednostopového vozidla, ktorá sa skladá LEN Z PRAKTICKEJ JAZDY (cvičisko a jazda v premávke). TESTY z pravidiel cestnej premávky sa pri tejto skúške NEROBIA!!! Pred touto skúškou silno doporučujeme aspoň krátku prípravu u nás v autoškole – jazdu na oboznámenie sa s naším cvičným vozidlom a takisto požiadavkami pri výkone skúšky na cvičisku a v premávke. Táto varianta je rýchla, finančne menej náročná ako osobitný výcvik a nakoľko sa pri osobitnej skúške nerobia písomné testy ale iba jazda, neriskujete odobratie už udeleného vodičského oprávnenia (prípadne nariadenie preskúšania z PCP) pri prípadne neúspešnej skúške.