... A je to tu ...

Kurzy na motocykel s výkonom motora presahujúcim 35kW

Ponúkame a organizujeme kurzy na získanie vodičského oprávnenia skupiny “A nad 35 kW “, čiže na motocykel s výkonom presahujúcim 35 kW (motocykel bez obmedzenia). Urobíme všetko pre to, aby ste mohli čím skôr vychutnávať neopakovateľlný pocit slobody na dvoch kolesách.)

Podmienky zaradenia

Ako sa zapísať do autoškoly?

Dĺžka kurzu

Ako dlho bude trvať Váš kurz, záleží predovšetkým od Vás. Môžete jazdiť trebárs iba raz za týždeň a robiť vodičák pomaličky, no doba kurzu sa tým značne predĺži. Alebo môžete mať jazdy intenzívnejšie za sebou, trebárs aj každý deň a skončiť kurz tak rýchlo, ako sa len bude dať. Pri dodržaní všetkých platných ustanovení a absolvovaní kompletnej povinnej prípravy je najkratšia možná doba zhruba 23 dní. Zvyčajne štandardný kurz vodičského preukazu skupiny “A nad 35 kW” trvá cca.30 dní, no presná dĺžka závisí hlavne od Vás. ( …a počasia :-) Pozor však na to, že od 19.01.2013 platí zmena, ktorá znie “Trvanie vodičského kurzu je najviac 12 mesiacov odo dňa začatia kurzu”.) Po uplynutí tejto lehoty, musí byť Váš kurz ukončený, čiže buď vydaním osvedčenia o tom, že ste absolvovali kompletnú prípravu a kurz úspešne ukončili, prípadne vyradením bez vydania osvedčenia o ukončení, čím Vám získaná časť prípravy prepadá a v prípadnom novom kurze treba absolvovať všetko od začiatku. Pozor na to, že zákon nepripúšťa žiadnu možnosť predĺženia kurzu, aj keby ste boli dlhodobo chorí, vo výkone trestu, prípadne mali iné hoci aj vážne dôvody. Teoretická príprava trvá približne mesiac, na cesty môžete ísť zhruba po dvoch týždňoch od jej začatia.

Výcvik vodičov v autoškole pozostáva z dvoch základných častí: teoretickej a praktickej. Od januára 2008 môžete získať vodičák len vtedy, ak ste absolvovali aj kurz prvej pomoci.

Teoretická príprava

Teoretická výuka a praktický výcvik prebiehajú podľa vyhlášky 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách a neskorších novelizácií.

Prebieha buď formou kurzu s pravidelnou dochádzkou na prednášky alebo formou individuálneho štúdia. Kurzy s pravidelnou dochádzkou bývajú 1x alebo 2x do týždňa od 16.00 hodiny do 18.15 hodiny presný čas sa upresní po odsúhlasení väčšiny na úvodnej hodine. V prípade individuálneho štúdia sa vypracuje individuálny študijný plán a podľa neho sa potom uskutočňujú konzultácie. Výuka prebieha v novozrekonštruovaných priestoroch, učebňa je zariadená najnovšou výpočtovou a audiovizuálnou technikou, používame len učebné pomôcky schválené Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikacií SR.

Počet hodín teoretického výcviku - rozšírenie zo skupiny B na skupinu A (počet hodín 15)

Pravidlá cestnej premávky 6
Náuka o vozidlách a ich údržba 1
Teória vedenia vozidla 2
Zásady bezpečnej jazdy 3
Opakovanie 3

Osnova teoretickej prípravy zahŕňa tieto oblasti:

Prakticý výcvik

Pred jazdami v cestnej premávke si najskôr vyskúšate jazdu na motocykli na rovnej asfaltovej ploche s vylúčením dopravy. Naučíte sa prejsť jednoduchú prekážkovú dráhu vrátane slalomu pomedzi kužele a takisto aj tlačiť motorku popri sebe. Čaká Vás oboznámenie sa s ovládaním vozidla a nácvik úkonov, ktoré predchádzajú jazdám v premávke, na ktorých jazdíte na motocykli spolu s inštruktorom.

Výcvik v premávke sa začína na jednoduchých a rovných cestách. Náročnosť premávky a trasy sa počas výcviku so zdokonaľovaním Vašich schopností postupne stupňujú. Ku koncu výcviku budete vedieť samostatne riešiť všetky križovatky, orientovať sa trebárs na kruhovom objazde a mať schopnosti viesť jednostopové vozidlo sám bez pomoci a zásahov inštruktora.

Praktický výcvik prebieha na motocykli YAMAHA MT 07, ktorá sa nám pre tento účel veľmi osvedčila, hoci má pre naše účely vyšší výkon, no na druhej strane perfektnú a ľahkú ovládateľnosť a malú hmotnosť, ktorú oceňujú hlavne žiadateľky o vodičák na motocykel bez obmedzenia. Čas a miesto stretnutia na jazdu je vždy na vzájomnej dohode s autoškolou. Jazdíme celý deň, a to aj cez víkendy a sviatky.

Noste prosím so sebou na každú jazdu svoj občiansky preukaz a samozrejme treba prísť oddýchnutý a spôsobilý…

Po absolvovaní predpísaných hodín teoretickej a praktickej výučby, môže byť Váš výcvik oficiálne ukončený a zabezpečíme Vám čo najrýchlejšie termín skúšok.